Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
VN-138-31-03-2008.pdf UNIPHARMA Prievidza,Opatovská cesta 4,Bojnice Lieky a liečivá 2 800 687 0 VN SNP RK 31.03.2008 31.03.2010
2004-109 AMEDIS s r.o.,Mlynská10,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.2004-1017 - atómový absorbčný spektrometer 2 782 515 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 23.08.2004
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 766 155 193 091 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 09.07.2010
33/2008 Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho ROEP Vráble 2 765 941 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 15.10.2011
26/DC/2004 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o zabezpečovaní prevádzky/dodatok 8 2 765 810 1 200 000 DataCentrum 19.07.2004 Ročné náklady
1193/2009 KOVAL SYSTEMS, a. s. Kúpna zmluva 2 752 351 0 Slovenská pošta, a. s. 12.05.2009 12.05.2010
708/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť 2 2 751 540 0 SSC 14.05.2010
4600000645 KPMG Slovensko spol. s r.o. Zmluva o dielo na vytvorenie a implementáciu MIS 2 748 450 0 MF SR 14.09.2009 30.04.2012 záruka 2 roky; dod. 1 zo 4.12.2009
021/2000 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie 2 740 600 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
UIA-2429-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 2 736 635 0 SEOPMZ/OdKIS 20.11.2007 14.12.2007
010/2001 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy 2 730 300 0 Ministerstvo školstva SR 14.03.2001 31.12.2001
SEH001N/2007 IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava Zmluva o štandardnej a rutinnej údržbe a vývoji softvéru 2 724 877 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 01.03.2007 31.12.2013
1/DOD/2009/200/6990/2009 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 2 721 902 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2009 31.12.2009
206/2008 Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Prievidza výstavba ubytovacieho zariadenia "Kramáre" 2 720 838 1 327 757 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 16.09.2008 05.05.2010 http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_uzavrete_do_2010/10_20608_Stavomotaze_Prievidza_sro.pdf
083/2002 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 Nákup učebníc pre špeciálne základné a stredné školy 2 717 800 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
016/2000 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 Kúpa učebníc pre stredné a osobitné školy 2 715 900 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
PSB PO-14-2/2009 Ekoservis Slovensko, s.r.o. Veľký Slavkov Obsluha ČOV 2 710 344 0 SEMaI 01.01.2009 31.12.2009
122/2003 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 nákup pracovných zošitov Prvouky pre 1. a 2. roč. základných škôl 2 707 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 25.08.2003
Trexima Bratislava, spol. s.r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava Zmluva o dielo 2 706 655 1 253 216 Centrum vzdelávania MPSVR SR, Pekná cesta 6, 830 04 Bratislava 01.04.2010
046/1.2MP/2010/2010 Obec Zborov, Zborov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 705 614 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 31.05.2012
P300/2002 ASKIN & CO s. r. o. Kúpna zmluva č. 25-02-NsP sv. CaM Petržalka 2 699 500 0 UNB-FNBA
PSB BA-171-91/2007 SPORTER s.r.o.BA Oprava a modenizácia ihrísk v Kutuzovových kas. BA 2 697 408 89 538 PSB Bratislava
008/1.1MP/2009/2009 Mesto Spišská Belá, Spišská Belá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 692 890 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2015
447/6131/2008 KOREKT, s r.o. Komárno ZOD Cesta I/63 Žiatavská Tôň - oprava cesty 2 690 888 0 SSC 17.04.2008
PSB BA-171-82/2007 SPORTER s.r.o.BA Oprava a moder. ihrísk Kut. BA 2 685 066 89 128 PSB Bratislava 02.05.2007 04.07.2007
Kontrakt na rok 2011 ŠGÚDŠ Kontrakt 2011 na riešenie úloh a zabezpečenie povinností 2 678 966 0 MŽP SR 01.01.2011 31.12.2011
6.4/09 D&D Studio, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb pre veľtrhy a výstavy CR 2 671 997 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 29.01.2010 31.05.2011
26207-02/08 FELS spol. s r. o. Rekonštrukcia SZZ a energetiky 2 667 702 0 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 20.06.2008 31.10.2008
141/UB00002/2008/2008/ARVI NR/2008 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Dobrovičova 12 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností. 2 666 666 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
PSB BA-171-65/2007 STAVBAL s.r.o. Oprava škridlovej strešnej krytiny HK 2 659 706 88 286 PSB Bratislava 31.07.2007