Zmluva č. 141/UB00002/2008/2008/ARVI NR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:141/UB00002/2008/2008/ARVI NR/2008
Dodávateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 666 665,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 666 665,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická

Prílohy