Zmluva č. 016/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:016/2000
Dodávateľ:PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa učebníc pre stredné a osobitné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 715 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 715 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy