Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
65/2008/SaP GiTy Slovensko, a.s. Martin Zmluva o dielo 6 425 434 0 Slovenská národná knižnica 19.09.2008 30.11.2008
637/6350/2007/PPZ-12/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77-018 Lacková most 6 419 138 0 SSC 08.10.2007
UIA-2477-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 412 861 0 SEOPMZ/OdKIS 19.12.2007 21.12.2007
UIA-2474-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 410 321 0 SEOPMZ/OdKIS 17.12.2007 21.12.2007
UIA-2140-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 395 144 0 SEOPMZ/OdKIS 01.06.2007 30.07.2007
UIA-2203-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 375 180 0 SEOPMZ/OdKIS, VeLOG 29.06.2007 15.08.2007
20/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dileo Sedliacka Dubova 6 360 822 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
KaVSÚ-4-422/2008 PERGAMON spol. s r. o. Bratislava KZ – náplne do tlačiarní, tonery, cartridge CPV: 30000000-0 6 341 194 0 OS SR 21.04.2008 30.06.2008
UIA-2142-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 338 427 0 SEOPMZ/OdKIS 01.06.2007 30.07.2007
14352/2008 Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 6 320 122 521 220 Slovenská pošta, a. s. 25.06.2009 25.06.2012
UIA-27/188 Letecké opravovne, a. s., Trenčín Modernizácia vrtuľníka Mi-17 ev, č, 0827 6 313 972 0 rad pre investície a akvizície MO 25.09.2007 16.10.2009
UIA-2342-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 6 307 358 0 SEOPMZ/OdKIS 12.10.2007 16.11.2007
076/1.2MP/2010/2010 Obec Jesenské Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 6 293 292 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
20/2003 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta ROEP Tvrdošovce 6 291 000 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 30.11.2010
008/4.5MP/2009/2009 Mesto Krompachy, Krompachy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 284 609 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.12.2011
075/1.2MP/2010/2010 Obec Čachtice Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 6 266 766 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 31.12.2015
UIA-818-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 233 084 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
6370/14/06-PPZ EUROVIA - Cesty, a.s. I/74 Hažín nad Cirochou - prieťah, oprava cesty 6 230 697 0 SSC 06.07.2006
UIA-821-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 225 962 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-823-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 222 246 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-817-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 208 314 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-819-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 204 818 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
KZ 4/2005 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 6 200 000 0 V. Moravský 30.08.2005
UIA-814-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 185 270 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-820-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 182 640 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-815-2005 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 177 075 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
UIA-28-2155 Fintex, s. r. o., Spišská Nová Ves Ponožky letné, zimné, k sláv.rovnošate,športové a termo letné a zimné ponožky 6 168 984 0 rad pre investície a akvizície MO 24.07.2008 30.10.2008
UIA-822-2007 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 161 113 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007
074/1.2MP/2010/2010 Obec Bernolákovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 6 157 363 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2015
UIA-816-2006 TESLA STROPKOV, a. s., Stropkov Pozáručný servis služieb na telekomunik. zariad.pren.techniky 6 143 547 0 Spoj.veliteľstvo 22.06.2007 31.12.2007