Zmluva č. 20/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2003
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Tvrdošovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 078 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:3 213 000,00
Celková dohodnutá čiastka:6 291 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy