Zmluva č. 65/2008/SaP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/2008/SaP
Dodávateľ:GiTy Slovensko, a.s. Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 425 433,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 425 433,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská národná knižnica

Prílohy