Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
20090518HN ECOPRESS a.s. O spolupráci 0 0 Metodicko-pedagogické centrum 18.05.2009 21.01.2010
bezcisla1/2008 RPIC Prešov, Prešov Zmluva o spolupráci 0 0 NARMSP, Bratislava 01.12.2008 31.03.2010
bezcisla2/2007 RPIC Prešov, Prešov Zmluva o spolupráci 0 0 NARMSP, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
97/2006 T-COM, Bratislava, Námestie slobody 6 Dohoda o zániku Zmluvy o pripojení 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.04.2006 30.04.2006 SUMA NEUVEDENÁ
zabezpečenie stravovania 0 0 24.01.2007
verejné obstarávanie zákazok na dodanie ,,Právne služby", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie výpočtovou technikou", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie kancelárskym nábytkom" 0 0 16.03.2010 30.04.2010
poskytovanie právnych služieb 0 0 04.05.2010 31.12.2010
dodávanie kancelárskeho nábytku 0 0 24.05.2010 31.12.2011
zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.06.2010
poskytnutie práv k Dizajn manuálu a komunikačného manuálu OP ZaSI pre ESF 2007_2013 a k fotografiám 0 0 08.06.2010 31.12.2015
dodávanie výpočtovej techniky 0 0 11.06.2010 31.12.2011
Dodávka závodného stravovania pre zamestnancov úradu 0 0 01.07.2008 25.06.2008 CENA JE ZA JEDNO JEDLO
Dodávka informačného systému pre elektronické spracovanie spisov 0 0 02.08.2007 10.12.2009
Revitalizácia vstupného vestibulu budovy úradu 0 0 23.05.2007 31.07.2007
Stavebné práce - oprava presklenia spojovacej chodby úradu 0 0 22.08.2006 29.09.2008
V súčinnosti s objednávateľom spracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 0 0 21.05.2007 31.01.2008
Dodávka informačného systému pre podporu zavádzania a využívania systému kvality ISO 9001 0 0 15.10.2007 07.12.2009
Predĺženie maintenace licencií IBM na obdobie od 01.08.2006 do 31.07.2007 0 0 21.07.2006 31.07.2007
1062009/2009 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón - hromadná dohoda 0 450 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 10.06.2011
1102/2004 EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903770386 0 80 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
110/2004 EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903239293 0 180 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
112/05/EH/2010 Novbyt, s. r. o., Bratislava, Hálkova 11 Dodávka tepla 0 4 600 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1324863/2004 Odvoz a likvikácia odpadu, a. s., Bratislava, Bazová 6 Odvoz a likvidácia odpadu 0 450 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1504/2009 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Zmluva o prevádzke systému vismo IN 0 430 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
16102/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Zmluva o poskytnutí práv na užívanie systému vismo IN 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1610/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Príprava serveru pre umiestnenie domény 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
2012/2004 EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903769530 0 360 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 23.12.2004
208/2006 Security Trade, s. r. o., Bratislava, Tallerova 6 Periodická ročná revízna kontrola poplachového systému narušenia 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
233/2005 ISTER CENTRUM, s. r. o., Bratislava, Beňadická 9 Prenájom a údržba predložiek 0 185 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
25799/2006 Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 Zmluva o distribúcii elektriny 0 3 000 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 26.05.2006 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 130025799