Zmluva č. 2012/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2012/2004
Dodávateľ:EuroTel Bratislava, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda o zmene účastníka č. t. 0903769530
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:360,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy