Zmluva č. 1324863/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1324863/2004
Dodávateľ:Odvoz a likvikácia odpadu, a. s., Bratislava, Bazová 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odvoz a likvidácia odpadu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:450,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy