Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
549/6370/2007/ZNH-24/07 Žilinská univerzita v Žiline I/50 Michalovce most č.50-359 diagnostika 194 517 0 SSC 06.08.2007
Rámcová dohoda o zabezp. vzdelávania 1955/2009f Žilinská univerzita v Žiline zabezpečiť vzdelávanie frekventantov v odbore cudzí jazyk 0 0 Štátny pedagogický ústav 16.11.2009 30.11.2013
P-102-0037/09 Žilinská univerzita v Žiline Skúšky na brzdovom stave v rámci projektu P000150 skúšky organických brzdových klátikov typu Jurid 816M, IB 116* a Jurid 847 na brzdovom stave 7 735 0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 10.06.2009 20.06.2009
113/230/2007 Žilinská univerzita v Žiline Prof. Ing. Ján Bujňá Poskytnutie dotácie z rozpočtových prostriedkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a podľa výnosu poskytovateľa č. 1448/M-2006 z 2 232 0 MDPT SR 18.09.2007
87/230/2007 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzitná 8215/1 01 Vypracovanie testových otázok podľa zmluvy, v zmylse zákona č.280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 0 0 MDPT SR 28.05.2007
Zmluva o dielo Žilinska univerzita ústav súdneho inžinierstva Znalecký posudok 0 0 Detská ozdravovňa Železnô
64/2010 Žilinská univerzita F PEDAS Žilina, Žilina Zmluva o dielo č. ZU-KUD NR 1/2010 na vypracovanie programového vybavenia pre náhodný výber testových otázok a skúšobných testov pre skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave 1 059 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra 24.02.2010 08.03.2010
ZU-KUD ZA 1/2009 Žilinská univerzita Zmluva o dielo - programové vybavenie na skúšky odbor. spôsobilosti na podnikanie v doprave 1 500 0 KÚD v Žiline 06.05.2009 doba určitá
ZU_KUD BB1/2009 Žilinská univerzita Programové vybavenie 1 500 0 KÚCDPK Banská Bystrica 04.05.2009 05.06.2009
26/2009 Žilinská univerzita Analýza a špecifikácia spätných dodávok trakčnej elektriny u HDV s MSE-O 0 0
ZU-KUD ZA 1/2009 Žilinská univerzita Zmluva o dielo - programové vybavenie na skúšky odbor. spôsobilosti na podnikanie v doprave 1 500 0 KÚD v Žiline 06.05.2009 doba určitá
7.24/09 Žilinská prvá obchodná, s.r.o. Kúpna zmluva 35 448 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 03.06.2009 30.06.2009
AI-01/2008/znh/pS/MM Žilinská prvá obchodná s.r.o., Zmluva o dielo 16 906 0 AI 15.07.2008 15.08.2008 Projekt 440,439
GR-738/2009 Žilinská poradenská s.r.o., Žilina Kúpna zmluva 509 000 0 TOOŽ,a.s.,Žilina 23.12.2009
31/2007 Žilinčár Martin, Mgr.Art. Zmluva o dielo  1 527 0 UĽUV 16.04.2007 04.05.2007
521/2009-Z Žilin.developerská sro, ŽA Mandátna Z 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 12.10.2009 protipov.ochrana a regulácia rieky Poprad
29 980,00 eur bez DPH
(Náklady: 35 676,20 eur vrátane DPH)
282/07/2007 Žiak Igor-IBI MEPS Rekonštrukcia strechy na objekte KR PZ v B. Bystrici 27 111 0 KRPZ BB 15.10.2007
297/08/2008 Žiak Igor-IBI MEPS Dodávka a montáž klimatizácie, odvetranie priestorov v objekte OR PZ v Žiari nad Hronom 19 800 0 KRPZ BB 31.12.2008
241/09/2009 Žiak Igor-IBI MEPS Oprava strechy na objekte OR PZ v Žiari nad Hronom 15 800 0 KRPZ BB 15.11.2009
199/07/2007 Žiak Igor-IBI MEPS Stavebné opravy vnútorných priestorov, spevnených plôch na HP v Trstenej 69 605 0 KRPZ BB 15.07.2007
106/08/2008 Žiak Igor-IBI MEPS Oprava strechy, stavebné opravy vnútorných a priľahlých priestorov objektu OO PZ v Novej Bani 94 534 0 KRPZ BB 15.07.2008
331/07/2007 Žiak Igor-IBI MEPS Výmena dlažby, obkladov okien a drobné stavebné opravy priestorov stravovacieho zariadenia OR PZ v Žiari nad Hronom 26 824 0 KRPZ BB 15.12.2007
85/10/2010 Žiak Igor-IBI MEPS Oprava priestorov stálej služby v objekte OO PZ v Žiari nad Hronom 14 690 0 KRPZ BB 15.04.2009
259/06/2006 Žiak Igor IBI-MEPS Stavebné opravy JP3 objektu OR PZ v Žiari nad Hronom 14 750 0 KRPZ BB 31.07.2006
234/06/2006 Žiak Igor IBI-MEPS Oprava rozvodov vody, vnútornej kanalizácie v telocvični KR PZ v B. Bystrici 32 500 0 KRPZ BB 31.07.2006
384/06/2006 Žiak Igor IBI-MEPS Stavebné opravy v objektoch OO PZ V Žarnovici a Novej Bani 13 781 0 KRPZ BB 31.12.2006
406/06/2006 Žiak Igor IBI-MEPS Stavebné opravy vnútorných priestorov v objekte KR PZ v B. Bystrici 36 336 0 KRPZ BB 31.12.2006
415/06/2006 Žiak Igor IBI-MEPS Stavebné opravy vnútorných priestorov v objekte OHP PZ na HP v Trstenej 20 441 0 KRPZ BB 31.01.2007
1/2007/ORLZ/KE Železničníé zdravotníctvo Košice, s.r.o. Poskytovanie výkonov špeciálnej zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov v regióne Košice 0 0 ZSSK 01.03.2007 30.06.2008
111-2007/2007 Železničné zdravotníctvo, s.r.o. Vstupné lekárske prehliadky 0 0 GRZP 31.01.2008 hod. sadzba