Zmluva č. 64/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:64/2010
Dodávateľ:Žilinská univerzita F PEDAS Žilina, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. ZU-KUD NR 1/2010 na vypracovanie programového vybavenia pre náhodný výber testových otázok a skúšobných testov pre skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 059,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 059,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy