Zmluva č. Zmluva o dielo

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo
Dodávateľ:Žilinska univerzita ústav súdneho inžinierstva
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Znalecký posudok
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Detská ozdravovňa Železnô

Prílohy