Zmluva č. ZU_KUD BB1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZU_KUD BB1/2009
Dodávateľ:Žilinská univerzita
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Programové vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy