Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2008 o poskytnutí služieb 0 0 04.12.2009
Zapezpečenie výuky AJ na úrovni Cambridgského certifikátu CPE 0 0 23.10.2006 15.12.2006
Služby v oblasti stravovania 0 0 03.11.2006 31.12.2009 ZA JEDNO MENU
Zmluva o dielo č. 80171/2008 predelenie a oprava skladu na chlumeckého č. 2 BA 0 0 31.01.2009
Výkon upratovacích a čistiacich prác 0 0 30.03.2007 31.08.2009 MESAČNE
Zmluva č . 7/2009 na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 30.06.2009
Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky v počte 6 kusov 0 0 17.05.2007
Kúpna zmluva č. 28/2008/001 k rámcovej dohode zo dňa 2.11.2007 0 0
Vytvorenie diela 0 0 23.05.2007
Zmluva č. 2/2009/UB o ubytovaní 0 0 01.02.2009 30.04.2009 MESACNE
PSB BA-14-40/2009 KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139843_001 0 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 12.02.2008
0298/2010 Servis pre jednotný finančno-ekonomický informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 7 450 864 0 02.06.2010 02.06.2014
0299/2010 Vytvorenie diela - Technologický a funkčný upgrade etalónového riešenia jestvujúceho užívaného jednotného finančno-ekonomického informačného systému slovenských verejných vysokých škôl na verziu SAP ....... 5 386 982 0 02.06.2010 02.06.2014
0617/2010 Čiastková vykonávacia zmluva uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 280/2010 z 30.04.2010 1 310 323 0 22.06.2010 31.12.2010
1397/2008 Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 0 0 19.12.2008 31.12.2010
0 0
Zmluva na prípravu a realizáciu informačnej a propagačnej kampane SODB 2001 0 0 07.11.2000 15.06.2001
administrácia internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 07.09.2010 31.08.2011
Zmluva 21-05-02 Predaj a dodávky liekov a ŠZM 92 000 47 000 Lekáreň u Hippokrata, spol. s r.o., Kremnická 2, 960 06 Zvolen 21.05.2002 Vlastné zdroje prepočet
Konverzia súboru mikrofišov "SODB 1.1.1980 ČSSR" na CD média 0 0 27.11.2000 21.12.2000
poskytnutie licencie a implementácia na programové vybavenie HUMAN, systémová údržba, vývoj, úprava a tvorba makier 0 0 08.08.2007
Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s relaizáciou celoštátnych zisťovaní 0 0 22.12.2000 31.10.2001
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 31.12.2000
Zhotovenie programového vybavenia pre centralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 16.12.2000
Zmluva o prevode programového produktu DC99 do prostredia ORACLE 8 pre decentralizvoané spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 25.04.2000 31.12.2000
Zmluva na konštrukciu opory vyberu a jej aktualizáciu v nadväznosti na údajovú základňu SODB 2001 0 0 15.05.2000 30.11.2000
Zmluva o vytvorení registra miestnych jednotiek pracovísk pre decentralizované spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 03.05.2000 30.11.2000
Zmluva na zabezpečenie prác na revízii sučasného modelu a na zostavení nového modelu výpočtu indexov cien v stvebníctve 0 0 31.08.2000 10.10.2001
Rekonštrukcia 3 ks osobných výťahov 0 0 30.08.2000 31.01.2001
Realizácia rekonštrukcie terasy a schodiska pred budovou na Miletičovej 3 0 0 02.10.2000 05.11.2000