Zmluvy za Krajský školský úrad v Prešove


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/2007 Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 28 293 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 13.12.2007 31.03.2008
5/2007 Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5 Zmluva o dielo na zhotovenie rekonštrukcie objektu uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 27 993 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 22.03.2007 15.06.2007
6/2007 Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ, Prešov, Okružná č. 33 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 2 158 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 06.03.2007 18.03.2007
29/2006 Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 34 190 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 20.10.2006 30.11.2006
20/2006 Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ, Prešov, Okružná č. 33 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 2 324 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 22.09.2006 27.09.2006
18/2006 CAMEA computer systems, a.s., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19 171 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 15.05.2006 31.05.2006
15/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 433 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 10.06.2006
16/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 813 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
17/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5 707 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
10/2005 Juraj Kožej, Prešov, Prostějovská 79 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 01.01.2006 31.12.2006
2/2002 Komanický Stanislav - COPASTAV, Bardejov - Dlhá Lúka, Ul. Chmelník č. 6 Zmluva o dielo zhotovenie stavby 808 958 0 Okresný úrad, Bardejov, Dlhý rad č. 16 22.05.2002 31.12.2008
<<1 2