Zmluva č. 2/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2002
Dodávateľ:Komanický Stanislav - COPASTAV, Bardejov - Dlhá Lúka, Ul. Chmelník č. 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo zhotovenie stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:223 955,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:585 002,81
Celková dohodnutá čiastka:808 958,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Okresný úrad, Bardejov, Dlhý rad č. 16

Prílohy