Zmluva č. 5/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2007
Dodávateľ:Miroslav GOGA - MOREZ, Prešov, Ul. Kotrádova č. 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zhotovenie rekonštrukcie objektu uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 219,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:774,35
Celková dohodnutá čiastka:27 993,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy