Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB BA-14-40/2009 KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139843_001 0 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 12.02.2008
Dodatok č. 14 ISS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce 144 000 74 000 ISS Facility Services, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 82104 Bratislava 01.04.2010 Vlastné zdroje
Zmluva 1/2010 Mäso a mäsové výrobky 37 000 16 000 Ľubomír Lapin, Nad plážou, 974 01 Banská Bystrica 12.12.2009 Vlastné zdroje
Kúpna zmluva 260020 Elektrické polohovateľné lôžko a antidekubitálny matrac 39 000 33 000 BASCO INTERIER, spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 27.11.2006 Vlastné zdroje prepočet
Z606201334 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 40 000 34 000 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 03.07.2006 Vlastné zdroje prepočet
KZ 96200 Nábytok-LO/5. posch. 37 000 31 000 BASCO SK, spol s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 05.06.2006 Vlastné zdroje prepočet
Kúpna zmluva 280002 Elektrické polohovateľné lôžka a antidekubitálny matrac 38 000 33 000 BASCO INTERIER, spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 01.03.2008 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva ISS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce 87 000 87 000 ISS MARISCHKA spol. s r.o., Trnavská 3, 815 71 Bratislava 01.05.1995 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo Bama Služby prania 33 000 28 000 BAMA, spol. s r.o., J. Kozáčeka č. 11, 960 01 Zvolen 01.01.2003 31.12.2004 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva 21-05-02 Predaj a dodávky liekov a ŠZM 92 000 47 000 Lekáreň u Hippokrata, spol. s r.o., Kremnická 2, 960 06 Zvolen 21.05.2002 Vlastné zdroje prepočet
606201334 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 43 000 18 000 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 29.10.2007 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva Petruňo Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2 000 1 000 JUDr. Radko Petruňo, Advokátska kanc. ABELOVSKÝ-PETRUŇO, Tehelná 189/2, 960 01 Zvolen 01.04.2008 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo CITONOVA Pranie, žehlenie, skladanie a balenie bielizne 32 000 11 000 CITONOVA, spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica 01.01.2010 31.12.2010 Vlastné zdroje
Kúpna zmluva EGAMED Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová 420 000 420 000 EGAMED, spol. s r.o., 922 31 Ratnovce 4 28.06.2010 Zdroj financovania: Štrukturálne fondy EÚ
Kúpna zmluva Koliba Mlieko a mliečne výrobky 43 000 36 000 Koliba, a.s., Krivec 1, 962 05 Hriňová 01.01.2008 31.12.2009 Vlastné zdroje prepočet
Kúpna zmluva Inmedia Základné potraviny 18 000 15 000 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 12.12.2007 12.12.2009 Vlastné zdroje prepočet
Zmluva o dielo 36/07 Rekonštrukcia stravovacej prevádzky NRC-havarijny stav 1 294 000 1 087 000 OMOSS, spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená 03.12.2007 31.03.2008 Štátny rozpočet - kapitálové výdavky prepočet
Zmluva o dielo CITONOVA Pranie, žehlenie, skladanie a balenie prádla 21 000 18 000 CITONOVA, spol. s r.o., Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica 11.05.2009 31.12.2009 Vlastné zdroje
Zmluva na prípravu a realizáciu informačnej a propagačnej kampane SODB 2001 0 0 07.11.2000 15.06.2001
Konverzia súboru mikrofišov "SODB 1.1.1980 ČSSR" na CD média 0 0 27.11.2000 21.12.2000
Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s relaizáciou celoštátnych zisťovaní 0 0 22.12.2000 31.10.2001
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 31.12.2000
Zhotovenie programového vybavenia pre centralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 16.12.2000
Zmluva o prevode programového produktu DC99 do prostredia ORACLE 8 pre decentralizvoané spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 25.04.2000 31.12.2000
Zmluva na konštrukciu opory vyberu a jej aktualizáciu v nadväznosti na údajovú základňu SODB 2001 0 0 15.05.2000 30.11.2000
Zmluva o vytvorení registra miestnych jednotiek pracovísk pre decentralizované spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 03.05.2000 30.11.2000
Zmluva na zabezpečenie prác na revízii sučasného modelu a na zostavení nového modelu výpočtu indexov cien v stvebníctve 0 0 31.08.2000 10.10.2001
Rekonštrukcia 3 ks osobných výťahov 0 0 30.08.2000 31.01.2001
Realizácia rekonštrukcie terasy a schodiska pred budovou na Miletičovej 3 0 0 02.10.2000 05.11.2000
Zmluva o zabezpečení prác a služieb spojených s prácou a spracovaní výsledkov referenda 0 0 02.10.2000 30.10.2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>