Zmluva č. Z606201334

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z606201334
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:40 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:40 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:34 000,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Poznámka:Vlastné zdroje prepočet

Prílohy