Zmluva č. Kúpna zmluva EGAMED

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Kúpna zmluva EGAMED
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb NRC Kováčová
Zmluvne dohodnutá čiastka:420 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:420 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:420 000,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:EGAMED, spol. s r.o., 922 31 Ratnovce 4
Poznámka:Zdroj financovania: Štrukturálne fondy EÚ

Prílohy