Zmluva č. Kúpna zmluva Koliba

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Kúpna zmluva Koliba
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mlieko a mliečne výrobky
Zmluvne dohodnutá čiastka:43 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:36 000,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Koliba, a.s., Krivec 1, 962 05 Hriňová
Poznámka:Vlastné zdroje prepočet

Prílohy