Zmluvy za Letové prevádzkové služby SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PRAV/219/2006 FREQUENTIS GmbH, Rakúsko Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky ústrední hlasovej komunikácie pre poskytovanie LPS (Systém VCS) vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo 3 617 956 0 LPS SR, š. p. 15.12.2006 15.12.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, opcie sú doposiaľ neuplatnené
PRAV/89/2008 J&T Real Estate, a. s., Bratislava Dodávka inžinierskoprojektových výkonov a zhotovenie stavby novej prevádzkovo-administratívnej budovy / Zmluva o dielo 35 549 917 0 LPS SR, š. p. 26.06.2008 26.06.2012
PRAV/171/2009 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 2 k rámcovej dohode o poistení č. 0808009200 3 155 459 0 LPS SR, š. p. 11.12.2009 31.12.2010
PRAV/182/2008 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Rámcová dohoda o poistení č. 0808009200 9 610 536 0 LPS SR, š. p. 28.01.2008 31.12.2011
PRAV/85/2010 pelicantravel.com, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní leteckej prepravy a súvisiacich služieb 416 500 0 LPS SR, š. p. 06.08.2010 06.08.2012
PRAV/20/2009 R-SYS, s.r.o., Bratislava a SkySoft ATM, SA, Švajčiarsko Záznam prevádzkových informácií vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 2 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo na dodávku systému "Záznamu prevádzkových informácií" 602 557 0 LPS SR, š. p. 26.02.2009 26.02.2014 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, opcie sú doposiaľ neuplatnené
PRAV/187/2008 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Zmluva o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 7 373 451 0 LPS SR, š. p. 01.01.2009 zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
PRAV/102/2009 TELVENT NETHERLANDS B.V., Holandsko Systém ATIS VOLMET vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo 197 198 0 LPS SR, š. p. 26.08.2009 26.08.2014 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, opcie sú doposiaľ neuplatnené
PRAV/177/2008 Thales AS S.A., Francúzsko Servisná zmluva pre podporu EUROCAT 2000 Upgrade systému / Zmluva o podpore č. ALCT/1/2009 pre Bratislava E2000 Upgrade system 1 035 300 0 LPS SR, š. p. 01.01.2009 31.12.2011
PRAV/171/2006 Thales ATM S.A., Francúzsko Dodávka radarových systémov vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo 13 387 262 0 LPS SR, š. p. 19.09.2006 19.09.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, 2 opcie sú uplatnené (dodatok č. 2 a 3, jedna opcia je doposiaľ neuplatnená
PRAV/117/2009 Thales ATM S.A., Nemecko Upgrade systému diaľkového ovládania a monitorovania rádionavigačných zariadení / Zmluva o dielo 838 493 0 LPS SR, š. p. 29.09.2009 29.03.2011