Zmluva č. PRAV/219/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/219/2006
Dodávateľ:FREQUENTIS GmbH, Rakúsko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky ústrední hlasovej komunikácie pre poskytovanie LPS (Systém VCS) vrátane opcií, ktoré sú uplatniteľné do 5 rokov od podpisu zmluvy / Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 617 956,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 617 956,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.
Poznámka:Náklady na celkové plnenie zmluvy sú uvedené vrátane opcií, opcie sú doposiaľ neuplatnené

Prílohy