Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
604/2009 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 Lučenec - križovatka Vidiná 35 245 0 SSC 10.08.2009
605/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/69 Rakytovce - most ev. č. 013 (DRS, DP a AD) 35 609 0 SSC 10.08.2009
607/2009 Tomáš Macháček - TOMBAK Oprava a údržba vybraných kancelárskych priestorov 8 266 0 SSC 10.08.2009
608/2009 SOTTO s.r.o. Oprava interiéru zasadačky 24 321 0 SSC 11.08.2009
128/6231/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/65 Kremnica - Kremnické Bane 88 420 0 SSC 24.07.2007
Z-406/2009 C.S. BITUNOVA, s r.o. Vysprávky vozoviek dýzovou metódou v banskobystrickom kraji 142 433 0 SSC 28.04.2009
610/2009 EUROVIA SK, a.s. I/66 Vaľkovňa - Šumiac 872 654 0 SSC 12.08.2009
34/6431/2007 DOPRASTAV a.s. Žilina I/59 Ružomberok - most 062 80 163 343 0 SSC 14.08.2007
611/2009 VIOn, a.s. Cesta I/75 Demandice - zosuv 999 139 0 SSC 14.08.2009
6131/733/2006 H + L Project s.r.o. Cesta I/2 Kúty-KNL, DSP a DRS 49 385 0 SSC 19.12.2006
612/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová 423 508 0 SSC 13.08.2009
613/2009 ALL-SIG spol. s.r.o. I/66 Zvolen - modernizácia CSS 19 776 0 SSC 13.08.2009
614/2009 STRABAG s.r.o. I/78, Zubrohlava - veľkoplošné vysprávky“ 120 001 0 SSC 18.08.2009
617/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/65 Oprava krytu mosta ev.č. 65-016 75 563 0 SSC 25.08.2009
618/2009 REKMA - TRADING, s. r. o. Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy 34 277 0 SSC 27.08.2009
619/2009 Inžinierske stavby, a.s. I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky 1 419 870 0 SSC 24.08.2009
620/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (majetkovoprávna príprava stavby) 64 442 0 SSC 27.08.2009
621/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/63 Výmena krytu mosta ev.č. 63-025 45 447 0 SSC 27.08.2009
622/2009 EUROVIA SK, a.s. I/18, Važec, Hybe – veľkoplošné vysprávky 69 993 0 SSC 26.08.2009
623/2009 STRABAG s.r.o. I/66 Hontianske Tesáre - Domaníky (oprava vozovky) 367 489 0 SSC 27.08.2009