Zmluva č. 619/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:619/2009
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 419 869,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy