Zmluva č. Z-406/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-406/2009
Dodávateľ:C.S. BITUNOVA, s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vysprávky vozoviek dýzovou metódou v banskobystrickom kraji
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142 433,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy