Zmluva č. 605/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:605/2009
Dodávateľ:HBH projekt, s.r.o. Brno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/69 Rakytovce - most ev. č. 013 (DRS, DP a AD)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 608,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy