Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
755/2009 Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. Výkon AD na stavbe I/67 Gočovo prieťah 3 301 0 SSC 23.11.2009
Z-210/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/50 Ružova osada, rekonštrukcia ( dokumentácia DSP, DP a výkon AD ) 197 073 0 SSC 23.01.2009
Z-373/2009 Nova Projekt s.r.o. I/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín, ( výkon AD ) 1 190 0 SSC 02.04.2009
Z-357/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Staré Hory - Jelenec, (DSP, DRS, DP a AD ) 35 667 0 SSC 16.03.2009
Z-202/6371/2009/ZNH-02/09 Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen I/67 Vernár T. Kotlina -monitoring vplyvu aplik. chem. posyp. materálu Solmag 0 0 SSC 27.02.2009
6400/6431/44/2006 DOPRASTAV a.s. Žilina I/18 - II/507 Bytča - križovatka 425 014 0 SSC 15.06.2006
Z-29/2007 ZDRUŽENIE VALBEK, Valbek s.r.o. I/66 Polomka - bodová závada, (DZS a DÚR) 66 756 0 SSC 06.02.2007
764/2009 WEBRA Solutions, s.r.o. I/59 Donovaly - zriadenie kamery 4 226 0 SSC 02.12.2009
Zod STRABAG s.r.o. Cesta I/66 Šahy mesto most - kruh. križ. - oprava cesty 139 414 0 SSC 27.11.2009
Z-93/2007 Metrostav a.s. I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa 71 302 174 0 SSC 30.04.2007
Z-94/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Jelenec - núdzový záliv, 2.úsek (DRS ochranné zariadenie) 893 880 0 SSC 11.05.2007
6231/96/2007 OSFER s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia na cestách I. triedy banskobystrického kraja 520 704 0 SSC 05.06.2007
MZ-104/2007 Stavební geologie - Geotechnika,a.s. I/66 a I/59 Slovenská Ľupča - Korytnica, hr. kraja, (poskytnutie tech. pomoci ) 670 000 0 SSC 29.07.2007
Z-105/2007 SANTECH, s. r. o. Sanácia trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy v BBSK 0 0 SSC 04.07.2007 jednotková cena
Z-107/2007 ENVIGEO a.s. I/50 Píla - Mýtna km 270,758 - 274,648, (podrobný inžinierskogeol. a hydrogeol. prieskum) 544 330 0 SSC 21.06.2007
Z-115/2007 GEOFOS, s. r. o. I/50 Zvolen - Bučina, (inžinierskogeol. a hydrogeol. pieskum) 542 116 0 SSC 29.06.2007
766/2009 AD Prievidza spol. s.r.o. Cesta I/64, III/06406 Krušovce, MOK - Autorský dozor (AD) 3 932 0 SSC 04.12.2009
Z-117/2007 Ekojet spol. s r. o. Bratislava I/71 Lučenec - hranica SR/MR, (vypracovanie správy o hodnotení vplyvov) 773 500 0 SSC 11.07.2007
Z-118/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/59 Motyčky - núdzový záliv 3 104 927 0 SSC 02.08.2007
Z-119/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/72 Piesok - Bystrá, II.etapa 4 620 031 0 SSC 02.08.2007