Zmluva č. Z-93/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-93/2007
Dodávateľ:Metrostav a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 302 173,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy