Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1176/2007 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva - kopírovacie stroje 41 038 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.08.2007 15.08.2007
0312/2008 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva na nákup kopírovacích strojov 77 898 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.03.2008
0084/2008 FUFO, s.r.o., Senec, Belu Bartoka 23 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.02.2008 31.12.2011
0278/2009 Gratex International, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Zmluva o dodávke a udelení licencie Riadiaceho manažérskeho informačného systému 32 011 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.05.2009 27.06.2009
324/2003 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratislava, Višňová 16 dodanie bezkontaktného identifikačného systému, zabezpečiť jeho montáž s uvedením do trvalej prevádzky, zaškoliť obsluhu, dodať projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie a uskutočniť komplexné preskúšanie BIS v rozsahu nutnom pre preverenie jej úplnost 594 697 0 Ministerstvo školstva SR 05.08.2003 22.08.2003
679/2003 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratislava, Višňová 16 nákup bezpečnostného systému internej a externej ochrany objektu MSSR, Stromová ul. Bratislava, zabezpečiť jeho montáž s uvedením do trvalej prevádzky a zaškolením obsluhy 596 341 0 Ministerstvo školstva SR 09.12.2003 15.12.2003
0817/2008 GTEC, s.r.o., Bratislava, Trnavská 44 Zmluva o dielo- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Digitálny obsah Národného programu výchovy a vzdelávania 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
157/2001 HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A Oprava a stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Ministerstva školstva SR, Stromová č.1, v Bratislave 1 943 232 0 Ministerstvo školstva SR 17.07.2001 01.10.2001
376/2002 HERTIC bautic družstvo, Bratislava, Hradská cesta 1/A Rekonštrukcia sociálnych zariadení a chodby na Klemensovej ulici v Bratislave 1 095 988 0 Ministerstvo školstva SR 16.08.2002 11.10.2002
677/2003 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7 nákup výpočtovej techniky pre vybrané školy na Slovensku 85 508 018 0 Ministerstvo školstva SR 09.12.2003 17.02.2004
1270/2005 I.E.G. - Goruša, Bratislava, Tomášikova 28 Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.11.2005 01.03.2007
0233/2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice, Hurbanovo nám. 19/45 Zmluva o dielo - štúdia Modernizačný program Slovensko 21 59 262 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.04.2009 18.12.2009
422/2003 IMPROMAT - Slov. spol. s r.o., Bratislava, Koceľova 9 Kúpa kopírovacieho stroja, vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia pracovníkov kupujúceho 564 000 0 Ministerstvo školstva SR 13.11.2003 14.11.2003
0439/2008 ims, spol. s.r.o., Žilina, ul.P.Mudroňa 5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Implementácia riadiaceho manažérskeho informačného systému na MŠ SR a priamo riadených organizáciách" 45 647 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2009
198/2000 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Technické zabezpečenie informačného systému vedecko-výskumného potenciálu 0 0 Ministerstvo školstva SR 01.06.2000 10.12.2000
0064/2002 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Zmluva o dielo č. 11/2002-10/3000- aktualizácia a správa centrálne databázy IS VVP- priebežná aktualizácia APV IS VVP- príprava distribučných verzii APV IS VVP a poskytovanie technickej podpory užívateľom na všetkých úrovniach 858 600 0 Ministerstvo školstva SR 14.01.2002 30.06.2002
117/2001 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Zmluva o dielo č. 93/2001-10/3005- modifikácia programových modulov APV IS VVP-tvorba statických a dynamických web stránok IS VVP na Internete 788 400 0 Ministerstvo školstva SR 20.04.2001 30.11.2001
118/2001 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Zmluva o dielo č. 64/2001-10/3005- správa a aktualizácia IS VVP- aktualizácia APV IS VVP, bazy metadát a centrálne databázy- príprava distribučných verzii APV IS VVP a poskytovanie technickej podpory 1 664 400 0 Ministerstvo školstva SR 20.04.2001 31.12.2001
146/2000 Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3 Vytvorenie Informačného systému vedecko-výskumného potenciálu a s ním spojené technické práce 1 314 000 0 Ministerstvo školstva SR 09.05.2000 31.05.2000
0614/2009 Ing. Emil Schwarz, Trnava, Na hlinách 51 Zmluva o dielo - preklad materiálov 23 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111