Zmluva č. 0064/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0064/2002
Dodávateľ:Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, Dúbravská 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 11/2002-10/3000- aktualizácia a správa centrálne databázy IS VVP- priebežná aktualizácia APV IS VVP- príprava distribučných verzii APV IS VVP a poskytovanie technickej podpory užívateľom na všetkých úrovniach
Zmluvne dohodnutá čiastka:858 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:858 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy