Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
078/2000 PARAGON spol. s r.o., Bratislava 4, Areál UK 175 Dodávka a montáž klimatizačných zariadení 559 539 0 Ministerstvo školstva SR 15.05.2000 10.06.2000
0702/2006 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 16 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej 1.3.2004- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie 554 808 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2006 25.06.2006
048/2001 KONTAKT PLUS, s.r.o, Bratislava, Gelnická 16 nákup učebníc pre stredné školy 544 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.05.2001 31.12.2001
169/2003 LeNS, spol. s.r.o., Bratislava, Sibírska 5 dodávka tovaru vrátane rozvozu, inštalácie, zaškolenia obsluhy na mieste určenia 540 000 0 Ministerstvo školstva 16.05.2003 03.06.2003
0278/2006 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 536 527 0 Ministerstvo školstva SR 07.03.2006 06.04.2006
084/2002/1 EXCO s.r.o., Prešov, Požiarnická 17 Nákup učebníc pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským v SR 522 900 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
104/2002 SeducoS - Slovak Education Service, s. r. o., Bratislava, Ondavská č. 8 Podmienky spracovania, redakčnej úpravy, polygrafickej výroby a distribúcie publikácie ,,Škola ako právnická osoba" 500 000 0 Ministerstvo školstva SR 26.03.2002 01.04.2002
1255/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Zmluva o dielo - Centrálny informačný portál a informačný systém pre oblasť vedy, výskumu a inovácii 442 014 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007
1995/2007 KONGRES management s.r.o., Bratislava, Hálova 5 Zmluva o poskytnutí služby 375 911 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.12.2007 31.01.2008
0019/2010 Pittel + Brausewetter , spol.s.r.o., Bratislava, Bulharská 139 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác 328 073 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 19.02.2010 15.06.2010
096/2004 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č. 1- dodávka kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie prílohy č. 1 tejto čiastkovej zmluvy 290 377 0 Ministerstvo školstva SR 08.03.2004 07.04.2004
1384/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Zmeny a rozšírenie funkcionality pre finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 190 824 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 15.12.2008 31.12.2008
0819/2008 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7 Kúpna zmluva na motorové vozidlá 173 259 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 31.01.2009
1082/2008 STUDIAL spol. s.r.o., Bratislava, Radlinského 11 Zmluva o dielo - stavebné práce 156 355 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.09.2008
2093/2006 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7 Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 155 378 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2006 29.12.2006
0485/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo- Zákazka s nízkou hodnotou, realizácia stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenie projekčno- inžinierskych činností 117 431 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111
0312/2008 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva na nákup kopírovacích strojov 77 898 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.03.2008
0365/2008 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií CASE*ERP 74 735 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008 03.03.2009
0004/2008 AVNET technology solutions, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 21 Vzpracovanie diela - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Školský intranet " 70 311 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
1858/2006 Ing.arch. Alexandra Vrtáková, Ba, Zmluva o dielo - spracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu interiéru 66 905 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.10.2006 15.11.2006
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>