Zmluva č. 084/2002/1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:084/2002/1
Dodávateľ:EXCO s.r.o., Prešov, Požiarnická 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup učebníc pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským v SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:522 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:522 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy