Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0439/2008 ims, spol. s.r.o., Žilina, ul.P.Mudroňa 5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Implementácia riadiaceho manažérskeho informačného systému na MŠ SR a priamo riadených organizáciách" 45 647 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2009
0818/2008 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na registre pre oblasť vysokých škôl a informačný systém vysokých škôl 38 369 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
0819/2008 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7 Kúpna zmluva na motorové vozidlá 173 259 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 31.01.2009
0896/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Migrácia databáz a aplikácii do dátového centra rezortu školstva 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
1011/2008 WINLEX, s.r.o., Bratislava, Košická 37 Zmluva o dielo - elektroinštalácia 39 379 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.07.2008 30.11.2008
1066/2008 Coopex Soft.s.r.o., Prešov, Plzenská 2 Zmluva na dodanie licencií programu AMION 2008 5 040 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.09.2008 31.12.2008
1082/2008 STUDIAL spol. s.r.o., Bratislava, Radlinského 11 Zmluva o dielo - stavebné práce 156 355 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.09.2008
1128/2008 PC majster - Marcel Valábek, Bratislava, Lotyšská 16,Seredská 198 Zmluva o dielo - Manuál operačného programu vzdelávanie a operačného programu veda a výskum 17 064 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.10.2008
1199/2008 URS-Ústav racionalizácie v stavebníctve, s.r.o., Pezinok, Šenkvická cesta 7 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 2 820 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.10.2008 23.12.2008
1221/2008 ATEMSEC, a.s., Bratislava, Zochova 5 Zmluva o dielo - Analýza stavu bezpečnosti informačných systémov siete MŠ SR 37 368 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.11.2008 31.12.2008
1273/2008 Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Univerzitná 8215/1 Zmluva o dielo - Informačný systém akreditovaných vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania 31 700 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.2008 31.12.2008
1312/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa 12 719 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.11.2008 31.12.2008
1318/2008 Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec, Mlynská 553 Zmluva o dielo - Propagačné predmety 37 830 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2008
1345/2008 INTEC PLUS, s.r.o., Bratislava, Kadnárová 65 Zmluva o dielo - modernizácia telekomunikačného zariadenia 38 707 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2008
1380/2008 MIM, s.r.o., Žilina, Slnečná 211/1 Zmluva o dielo - Vypracovanie návrhu reportingového systému pre potreby sekcie regionálneho školstva 63 201 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008
1384/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Zmeny a rozšírenie funkcionality pre finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy 190 824 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 15.12.2008 31.12.2008
0042/2009 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise , podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií aplikácií CASE*ERP 64 165 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.03.2010 03.03.2010
0247/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo - Dodávka a montáž požiarnych dverí 24 397 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 07.05.2009
0233/2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice, Hurbanovo nám. 19/45 Zmluva o dielo - štúdia Modernizačný program Slovensko 21 59 262 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.04.2009 18.12.2009
0246/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na rozvoj bezpečnosti a zabezpečenia súladu informačných systémov MŠ SR s platnými štandardami 34 558 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.05.2009