Zmluvy za Univerzitná nemocnica Bratislava


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
896/2006 Carl Zeiss, spol s r. o. - organizačná zložka Carl Zeiss Slovensko Kúpna zmluva. OCT predný segment oka, OCT zadný segment oka (Petržalka) - (počítačový optický tomograf na zobrazovanie prednej a zadnej časti oka). 248 855 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15.12.2006 22.12.2006
A-2001-47 CIS Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 0 0 UNB-FNBA
A-2001-46 CMI s.r.o. Kúpna zmluva CMI-Sk-21038 968 613 0 UNB-FNBA
A-2001-45 CMI s.r.o. Kúpna zmluva CMI-Sk-21043 941 989 0 UNB-FNBA
164/2009 CMI spol. s r.o., Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka shaver systému (rinochirurgia) pre potreby I. ORL kliniky FNsP Bratislava –Nemocnica Petržalka 27 611 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.03.2009 10.04.2009
51/2007 COMPI GROUP s.r.o. Kúpna zmluva. Digitálny systém DERMLNSPECT - Komplet 19 711 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 14.02.2007 16.03.2007
237/2008 DARTIN s.r.o. Kúpna zmluva. Prístroj na vyšetrenie sluchu potreby Novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica Kramáre 4 586 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29.05.2008 31.05.2008
16/2010 DARTIN Slovensko spol. s r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov Kúpna zmluva. Pôrodnícke lôžko pre gynekologické pracoviská FNsP Bratislava 112 003 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 03.02.2010 17.03.2010
A-2001-51 Dispomed s.r.o. Jednorazová kúpna zmluva 8 994 000 0 UNB-FNBA
A/68/2002 Dispomed s.r.o. Kúpna zmluva č. 1102 7 040 000 0 UNB-FNBA
P355/2003 DISPOMED spol. s r. o. Kúpna zmluva 699 550 0 UNB-FNBA
P286/2002 Dräger Slovensko, s. r. o. Kúpna zmluva č. 502xxx 1 527 121 0 UNB-FNBA
P109/2000 Dräger Slovensko, s. r. o. Kúpna zmluva č. 500 039 1 493 301 0 UNB-FNBA
128/2007 Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva. Dodávka a inštalácia servoventilátorov 788 555 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28.02.2007 31.12.2007 Konečná hodnota zákazky zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v oznámení o výsledku verejného obstarávania bola vo výške 788 555,- eur bez DPH. Počas platnosti zmluvy FNsP BA neuskutočnila žiadne plnenie, t. j. neobjednala žiadny prístroj.
A-2001-41 Dynex Servis s.r.o. Kúpna zmluva 2 193 568 0 UNB-FNBA
630/2008 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka elektrodermatómu pre potreby FNsP Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda 17 095 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22.12.2008 31.12.2008
332/2009 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Rozšírenie a doplnenie ultrazvukovej odsávačky mozgového tkaniva o sondy na disekciu kostí a prístroja na stimuláciu hlavových nervov o software na registrované evokované potenciály 269 315 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 06.07.2009 21.11.2009
330/2009 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka operačného stola pre potreby I. Otorinolaryngologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – pracovisko Petržalka 75 803 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 06.07.2009 31.07.2009
601/2008 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka operačnej lampy pre potreby I. Otorinolaryngologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – pracovisko Petržalka 73 025 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17.12.2008 21.12.2008
387/2008 E - BA tpz, spol. s r.o., Votrubova 11, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Rekonštrukcia operačného traktu ortopedického oddelenia II. ortopedicko – traumatologickej kliniky – pracovisko Petržalka, vrátane vybavenia potrebnou operačnou zdravotníckou technikou 1 165 753 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24.09.2008 31.12.2009