Zmluva č. 164/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:164/2009
Dodávateľ:CMI spol. s r.o., Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka shaver systému (rinochirurgia) pre potreby I. ORL kliniky FNsP Bratislava –Nemocnica Petržalka
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 611,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 611,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy