Zmluva č. P109/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:P109/2000
Dodávateľ:Dräger Slovensko, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 500 039
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 493 300,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 493 300,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy