Zmluva č. 128/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy: 128/2007
Dodávateľ:Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva. Dodávka a inštalácia servoventilátorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:788 555,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:788 555,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Poznámka:Konečná hodnota zákazky zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v oznámení o výsledku verejného obstarávania bola vo výške 788 555,- eur bez DPH. Počas platnosti zmluvy FNsP BA neuskutočnila žiadne plnenie, t. j. neobjednala žiadny prístroj.

Prílohy