Zmluvy za Krajský školský úrad v Nitre


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 a /2008 Rekos, spol. s r. o. Tovarníky, Topoľčany, Brezová 328/13 Výmena kotla, zapojenie a uvedenie do prevádzky - ZŠ sv. Ladislava, ul. Lipová 3868/10 Topoľčany 5 742 5 742 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 20.10.2008 24.10.2008
10 a/2007 STAVOREX, s.r.o., Nitra, Mostná 13 Oprava vnútorných priestorov budovy na Lomnickej ulici v Nitre 42 626 42 626 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 07.08.2007 14.09.2007
10/2007 STAVOREX, s.r.o., Nitra, Mostná 13 Rekonštrukcia a modernizácia budovy na Lomnickej ulici v Nitre 13 278 13 278 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 07.08.2007 14.09.2007
10/2010 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Oprava omietok a maliarské práce v rekreačnom doškolovacom zariadení v obci Čremošné ( po výmene okien a dverí ) 6 611 6 611 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 07.05.2010 31.05.2010
12/2007 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Oprava vonkajších a vnútorných omietok, maliarske práce - Pedagogicko-psychologická poradňa Komárno 7 983 7 983 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 08.11.2007 30.11.2007
13 a/2007 STAVOREX, s.r.o., Nitra, Mostná 13 Rekonštrukcia budovy a kotolne pedag.-psychologickej poradne Nové Zámky 63 464 63 464 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 22.10.2007 28.11.2007
13/2007 STAVOREX, s.r.o., Nitra, Mostná 13 Výmena okien, oprava omietok a maliarsko-natier. práce - Pedagogicko-psychologická poradňa Nové Zámky 36 953 36 953 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 22.10.2007 12.12.2007
17/2008 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Oprava budovy v Topoľčanoch na Stummerovej ulici 20 41 484 41 484 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 05.09.2008 21.10.2008
19/2008 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Rekonštrukcia budovy a kotolne - plynofikácia CPPPaP Levice Mierová č. 1 49 791 49 791 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 07.11.2008 29.12.2008
1/2005 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava 3, Vajnorská 32 Jedálne kupóny pre stravovanie zamestnancov KŠÚ v Nitre 0 0 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 18.07.2005 31.12.2008
1/2008 KM office, spol. s.r.o., Nitra, Hollého 1 Dodávka kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb pre Krajský školský úrad v Nitre 23 235 23 235 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 01.09.2008 31.12.2009
1/2009 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava 3, Vajnorská 32 Jedálne kupóny - poskytované stravovanie zamestnancov KŠÚ v Nitre 0 0 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 16.01.2009 30.06.2009
1/2010 KM office, spol. s.r.o., Nitra, Hollého 1 Dodávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre Krajský školský úrad v Nitre 23 235 23 235 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 15.02.2010 31.12.2010
1a/2009 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Rekonštrukcia stropov budovy CPPPa P v Leviciach 15 635 15 635 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 09.02.2009 11.03.2009
1b/2009 Jánoš MOS - MaRT, Kuzmice, Kuzmice 176 Vybudovanie nového systému regulácie s časovým spínačom v budove ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany 2 097 2 097 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 20.02.2009 27.02.2009
20/2008 STAVOREX, s.r.o., Nitra, Mostná 13 Elektroinštalácia suterénu pedag.- psychologickej poradne Nové Zámky 1 649 1 649 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 26.11.2008 16.12.2008
21/2009 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Oprava strechy na budove ZŠ sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany 2 008 2 008 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 01.12.2009 31.12.2009
22/2009 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Výmena okien a vchodových dverí v rekreačno-doškolovacom zariadení v obci Čremošné 9 999 9 999 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 02.12.2009 31.12.2009
26/2008 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Výmena okien a náter plechovej krytiny CPPPaP budovy v Leviciach 24 032 24 032 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 16.12.2008 31.12.2008
27/2008 EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118 Výmena vchodových dverí v rekreačno - doškolovacom zariadení v obci Čremošné 1 792 1 792 Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69 19.12.2008 31.12.2008