Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:KM office, spol. s.r.o., Nitra, Hollého 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb pre Krajský školský úrad v Nitre
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 235,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 235,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:23 235,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy