Zmluva č. 26/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/2008
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výmena okien a náter plechovej krytiny CPPPaP budovy v Leviciach
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 032,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 032,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 032,40
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy