Zmluva č. 17/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2008
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava budovy v Topoľčanoch na Stummerovej ulici 20
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 484,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 484,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:41 484,13
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy