Zmluva č. 1 a /2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 a /2008
Dodávateľ:Rekos, spol. s r. o. Tovarníky, Topoľčany, Brezová 328/13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výmena kotla, zapojenie a uvedenie do prevádzky - ZŠ sv. Ladislava, ul. Lipová 3868/10 Topoľčany
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 742,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 742,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 742,22
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy