Zmluvy za Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07/2007 Softip a.s., Banská Bystrica Licenčná zmluva č. 4027056 39 500 0 ASFEU 28.03.2007 31.12.2015
23/2007 Gordic, spol. s r.o., Jihlava, ČR Zmluva o dielo 37 526 0 ASFEU 20.06.2007 31.12.2011
26/2007 Slovnaft a.s., Bratislava Zmluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLOVNAFT 39 500 0 ASFEU 13.07.2007 31.12.2012
19/2008 JUDr. Ing. Branislav Pecho, Nitra Mandátna zmluva 37 526 0 ASFEU 16.06.2008 31.12.2010
32/2008 Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 19 750 0 ASFEU 03.11.2008 02.11.2011
35A/2008 Biometric spol. s r.o., Bratislava Servisná zmluva 854 0 ASFEU 10.12.2008 17.12.2010
10/2009 Katrin, s.r.o., Banská Bystrica Kúpna zmluva 27 370 0 ASFEU 08.04.2009 31.12.2010
11/2009 NEPA Slovakia, spol. s r.o., Ba Zmluva o poskytovaní servisných a opravárenských služieb 15 470 0 ASFEU 29.05.2009 31.12.2010
13/2009 Copy Office, s.r.o., Bratislava Servisná zmluva číslo: 1964-S-01 17 850 0 ASFEU 23.06.2009 31.12.2011
14/2009 Prodest, spol.s r.o., Bratislava Zmluva o vykonávaní strážnej služby 71 340 0 ASFEU 01.07.2009 28.02.2011
18/2009 IB REIN, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 71 341 0 ASFEU 01.10.2009 30.09.2011
23/2009 Allianz-Slov.poisťovňa, a.s.,Ba Poistenie podnikateľov 2 783 0 ASFEU 08.09.2009 07.09.2011
28/2009 Allianz-Slov.poisťovňa, a.s.,Ba Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2 200 0 ASFEU 29.10.2009 28.10.2011
29/2009 Allianz-Slov.poisťovňa, a.s.,Ba Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 6 270 0 ASFEU 29.10.2009 28.10.2011
38/2009 Grafie SK s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 71 340 0 ASFEU 15.12.2009 31.12.2011
01/2010 Medialis, s.r.o., Bratislava Zmluva o spolupráci pri poskytovní informácií 35 688 0 ASFEU 04.01.2010 31.12.2010
02/2010 Ecopress a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 29 750 0 ASFEU 01.02.2010 28.02.2011
03/2010 Ševt a.s., Bratislava Kúpna zmluva č. VZ 20/2010 34 510 0 ASFEU 18.02.2010 31.12.2010
05/2010 Grekol, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 6 664 0 ASFEU 20.04.2010
09/2010 Elmax Žilina, a.s. Kúpna zmluva 35 506 0 ASFEU 03.06.2010 31.12.2010