Zmluva č. 01/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01/2010
Dodávateľ:Medialis, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o spolupráci pri poskytovní informácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 688,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 688,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy