Zmluva č. 05/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2010
Dodávateľ:Grekol, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 664,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 664,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy