Zmluva č. 29/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2009
Dodávateľ:Allianz-Slov.poisťovňa, a.s.,Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 270,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 270,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy