Zmluva č. 23/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2007
Dodávateľ:Gordic, spol. s r.o., Jihlava, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 526,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 526,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy