Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
130/110/2010 Emm spol. s r. o. Zmluva o dielo 35 629 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010
130/111/2010 Advokátska kancelária LAWCORP, s. r. o. Zmluva o dielo 0 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010 Cena za plnenie predmetu zmluvy je uvedená bez DPH
130/081/2010 Bonet Group s.r.o. počítače a notebooky 27 804 27 804 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 23.11.2010 20.12.2010 suma je uvedená v eurách s dph
130/078/2010 Tiempo s.r.o. Kúpna zmluva 18 632 18 632 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 10.11.2010 20.12.2010
130/073/2010 RH Group s.r.o. Zmluva o dielo 19 960 19 960 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 03.11.2010 20.12.2010
130/42/2010 Miracle s.r.o. komplexné služby pri zabezpečení podujatí 127 449 127 449 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 06.09.2010 31.12.2010 suma je uvedená s DPH
130/042/2006 Motor-Car Bratislava Kúpna zmluva 54 770 54 770 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 18.04.2006 Suma v Sk s dph: 1 650 000,00
130/036/2006 EVPÚ a. s. Zmluva o dielo č. EOU 012-806/06 1 892 053 101 116 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav 10.04.2006 22.12.2009 ÚNMS SR sa na zmluvnej čiastke podieľal sumou 101 116,00 eur
130/072/2005 Milan Magula - MIMA Zmluva o dielo č. ZoD 26072005 65 878 65 878 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 26.07.2005 26.08.2005 Cena v Sk s dph: 1 984 631,80
180/005/2004 GE Medical Systems Société en Commandite Simple Kúpna zmluva 428 002 428 002 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 10.05.2004 10.12.2004
180/005/2004 GE International Slovensko s.r.o. PET zozbrazovací systém 400 000 400 000 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 10.05.2004 kúpna cena v USD
130/003/2003 Softline Services, s. r. o. Kúpna zmluva N-1/2003 24 213 24 213 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 20.01.2003 07.02.2003 Suma v Sk s dph: 729 453,00
930/100/2000 ABC klima, s. r. o. Zmluva o dielo č. 20102 35 492 35 492 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 24.07.2000 31.08.2000 Suma v Sk s dph: 1 069 242,70
930/097/2000 Autopolis s. r. o. Kúpna zmluva 47 434 47 434 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 21.06.2000 30.06.2000 suma v Sk s dph: 1 429 000,00
1/2000/VO Autopolis s.r.o. osobné motorové vozidlo značky Nissan 1 429 000 1 429 000 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 21.06.2000 suma uvedená v Sk s dph
39/2009 CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti Licenční smlouva 386 386 SÚTN 21.12.2009 20.11.2012 hradené z vlastných zdrojov
32/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti č. 15090183 uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 2 618 2 618 SÚTN 02.11.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
07320008 PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva 65 445 0 SMÚ 08.12.2008 31.12.2008
07522008 D-Ex Limited spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 389 0 SMÚ 17.12.2008 31.01.2009
07722008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 48 744 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>