Zmluvy za Ústav informácií a prognóz školstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
45 PN 3 BABY s.r.o. Pravidelné upratovanie priestorov ŠVS PN 488 2 922 UIPŠ 01.12.2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
9 BB AKCENT NOVA s.r.o. Zmluva policajného zboru na sledovanie systémov zariadení pohybu v chránenom objekte ŠVS B.B. 0 154 UIPŠ 08.02.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
56/2010 Datalan a.s. Dodávka služieb a poskytovanie servisnej podpory- 0 18 000 UIPŠ 30.06.2010 31.12.2010
71/2009 DITEC a.s. BA Dodávka RIS pre regionálne školstvo 26 554 850 1 224 862 UIPŠ 11.11.2009 31.03.2011
08K000030 DOXX-stravné lístky Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov UIPŠ 276 505 24 442 UIPŠ 23.05.2008 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
10/2009 elfa, s.r.o Vzdelávanie učiteľov v rámci modernizácie procesu vzdelávania na základných a stredných školách 11 131 425 0 UIPŠ 30.03.2009 30.11.2013 až do ukončenia projektu
57/2009 elfa, s.r.o Realizácia projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ-koordinácia a adm.podpora 2 106 080 0 UIPŠ 29.09.2009 30.11.2013 až do ukončenia projektu
157/2009 ESET spol.s.r.o. Zmluva+ licencia pre každú školu 115 870 0 UIPŠ 30.11.2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
135/2008 Eurokonzult s.r.o. Služby technickej asistencie pre oblasť Verejného obstarávania 23 226 0 UIPŠ 16.12.2008 31.12.2010
88/2009 JoMi Service s.r.o. Zabezpečenie upratovacích prác 0 13 920 UIPŠ 30.12.2009 31.12.2010
89/2009 JoMi Team s.r.o. Mandátna zmluva vrátnik-informátor UIPŠ 0 14 937 UIPŠ 30.12.2009 31.12.2010
90/2009 LOMTEC com.s.r.o. Dodávka servisných služieb 0 21 646 UIPŠ 28.12.2009 30.07.2010
54/2009 Mgr. Krístína Sýkorová, advokát Právne poradenstvo v projektoch MVP na ZŠ a MVP na SŠ 0 0 UIPŠ 30.07.2009 30.07.2011 zmluva je na 48 mesiacov a hod.mzda 16,50
0PV/5/2008 MŠ VV a Š SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na ZŠ - K. OPV/5/2008 32 395 335 0 ÚIPŠ 01.12.2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
0PV/6/2008 MŠ VV a Š SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na ZŠ - RKZ. OPV/6/2008 681 952 0 ÚIPŠ 01.12.2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
0PV/7/2008 MŠ VV a Š SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na SŠ - K. OPV/7/2008 12 733 348 0 ÚIPŠ 02.12.2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
0PV/8/2008 MŠ VV a Š SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na SŠ - RKZ. OPV/8/2008 458 402 0 ÚIPŠ 02.12.2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
55/2010 Slovak Telecom Zmluva o pripojení užívateľa na verejnú elektronickú komunikačnú sieť poskytovateľa 0 5 380 795 UIPŠ 10.06.2010 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú
2116/2009 ŽOS Bezpečnosť spol s.r.o Trnava Zmluva na sledovanie v chránenom objekte ŠVS PN. 24 143 UIPŠ 27.03.2009 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú - dodávateľ nesúhlasí so zverejnením